angielsko » niemiecki

I . do <does, did, done> [du:] CZASOW. posiłk.

7. do (expressing surprise):

II . do <does, did, done> [du:] CZASOW. przech.

10. do fam (finish):

15. do AUTO:

to do 100 km/h
100 fahren fam

22. do (treat well):

25. do fam sl (rob):

29. do fam (take drugs):

33. do euph fam (have sex):

34. do (don't mention):

III . do <does, did, done> [du:] CZASOW. nieprzech.

IV . do [du:] RZECZOW.

1. do esp Brit, Aus fam (party):

do
Fete ż fam
a big do

2. do Brit sl (swindle):

do
Schwindel m fam

3. do Brit fam (treatment):

5. do no pl (droppings):

6. do (allowed, not allowed):

Zobacz też credit , credit , credit , justice , honour , credit

credit CZASOW. przech. INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

credit CZASOW. przech. ACCOUNT

Słownictwo specjalistyczne

credit RZECZOW. TRANSPROC

Słownictwo specjalistyczne

I . hon·our, hon·or Am [ˈɒnəʳ, Am ˈɑ:nɚ] RZECZOW.

5. honour (reputation):

7. honour no pl (competence):

9. honour (in golf):

II . hon·our, hon·or Am [ˈɒnəʳ, Am ˈɑ:nɚ] CZASOW. przech.

I . cred·it [ˈkredɪt] RZECZOW.

8. credit no pl (on a mobile phone):

9. credit no pl FIN, COMM (trustworthiness):

11. credit (contributors):

credits pl FILM, TV
credits LIT

doh, Am do [dəʊ, Am doʊ] RZECZOW. MUS

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] RZECZOW.

der·ring-do [ˌderɪŋˈdu:] RZECZOW. no pl dated

do away CZASOW. nieprzech.

2. do away fam (kill):

do for CZASOW. nieprzech.

1. do for Brit fam (ruin):

fertig sein fam

2. do for Brit dated (clean):

do in CZASOW. przech. sl

1. do in (kill):

to do in sb

2. do in (tire):

to do in sb

3. do in (injure):

to do in sth

do over CZASOW. przech.

1. do over esp Brit, Aus fam (beat):

to do over sb

2. do over Brit fam (rob):

to do over sth

3. do over fam (redecorate):

to do over sth

4. do over Am fam (redo):

II . do up CZASOW. nieprzech.

do up dress:

do up
zugehen fam
do up

do with CZASOW. nieprzech.

6. do with (refuse contact):

do without CZASOW. nieprzech. to do without sth

1. do without (not have):

2. do without (prefer not to have):

auf etw akk verzichten a. iron

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文