angielsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „drove“ w angielsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » angielski)

I . drove1 [drəʊv, Am droʊv] RZECZOW.

1. drove of animals:

Herde ż

II . drove1 [drəʊv, Am droʊv] CZASOW. przech.

drove2 [drəʊv, Am droʊv] CZASOW.

drove pt of drive

Zobacz też drive

I . drive [draɪv] RZECZOW.

5. drive no pl (steering):

Links-/Rechtssteuerung ż

9. drive SPORTS:

Treibschlag m RFN, A fachspr
Drive m fachspr
Treibball m RFN, A fachspr

II . drive <drove, -n> [draɪv] CZASOW. przech.

3. drive (force onwards):

11. drive (in golf):

einen Ball treiben [o. fachspr driven]

I . drive [draɪv] RZECZOW.

5. drive no pl (steering):

Links-/Rechtssteuerung ż

9. drive SPORTS:

Treibschlag m RFN, A fachspr
Drive m fachspr
Treibball m RFN, A fachspr

II . drive <drove, -n> [draɪv] CZASOW. przech.

3. drive (force onwards):

11. drive (in golf):

einen Ball treiben [o. fachspr driven]

ˈchar·ity drive RZECZOW.

ˈdisc drive RZECZOW. Brit

disc drive COMPUT → disk drive

Zobacz też disk drive

I . drive away CZASOW. przech.

2. drive away (expel):

3. drive away fig (dispel):

I . drive back CZASOW. przech.

1. drive back (in a vehicle):

to drive back sb

ˈdrive-by PRZYMIOT. attr, inv

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文