angielsko » niemiecki

ˈequal(s) sign RZECZOW. MATH

equals sign

Słownictwo specjalistyczne

merger among equals RZECZOW. MKT-WB

Słownictwo specjalistyczne

equal PRZYMIOT. ACCOUNT

Słownictwo specjalistyczne

I . equal op·por·ˈtu·nities RZECZOW. pl Brit, equal op·por·ˈtu·nity Am RZECZOW.

II . equal op·por·ˈtu·nities RZECZOW. pl Brit, equal op·por·ˈtu·nity Am RZECZOW. modifier

equal ˈtreat·ment RZECZOW. no pl

complete-equal, holoblastic [ˌhɒləblæstɪk]

equal treatment RZECZOW. MKT-WB

Słownictwo specjalistyczne

Equal Op·por·ˈtu·nities Com·mis·sion RZECZOW., EOC RZECZOW.

equal op·por·ˈtu·nities pro·gramme RZECZOW.

Equal Rights Aˈmend·ment RZECZOW., ERA RZECZOW. Am

at equal cost phrase ACCOUNT

Słownictwo specjalistyczne

equal value exchange rate RZECZOW. FINMKT

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文