angielsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „for“ w angielsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » angielski)

II . for [fɔ:ʳ, fəʳ, Am fɔ:r, fɚ] PRZYIMEK

angle for CZASOW. nieprzech. to angle for sth

1. angle for old (fish):

2. angle for pej (be after):

auf etw akk aus sein

answer for CZASOW. nieprzech. to answer for sb/sth

1. answer for (take responsibility):

2. answer for esp Brit approv (vouch for):

ˈcharged-for PRZYMIOT. attr

charged-for service, product:

cover for CZASOW. nieprzech. to cover for sb

1. cover for (do sb's job):

2. cover for (make excuses):

do for CZASOW. nieprzech.

1. do for Brit fam (ruin):

fertig sein fam

2. do for Brit dated (clean):

fall for CZASOW. przech. fam

2. fall for (be deceived by):

auf etw akk hereinfallen fam

for-prof·it [fəˈprɒfɪt, Am fɚˈprɑ:-] PRZYMIOT. attr

Gewinnerwirtschaftungs-

go for CZASOW. nieprzech.

4. go for (attack):

[mit etw dat ] auf jdn losgehen fam

6. go for fam (like):

7. go for (believe):

ˈhoped-for PRZYMIOT. attr

longed-for [ˈlɒŋd-, Am ˈlɑ:ŋd-] PRZYMIOT. attr

look for CZASOW. nieprzech. to look for sb/sth

2. look for (anticipate):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文