angielsko » niemiecki

I . good <better, best> [gʊd] PRZYMIOT.

9. good (appropriate):

16. good pred, inv GASTR (not rotten):

gut

20. good Brit (said to accept order):

sehr wohl! veraltet

21. good (in exclamations):

good egg! Brit dated
iron oh, — good for you!
oh, schön für dich! iron

22. good attr, inv (said to express affection):

III . good [gʊd] RZECZOW. no pl

good RZECZOW. handel

Słownictwo specjalistyczne

ˈfeel-good PRZYMIOT. attr, inv

Good ˈBook RZECZOW. no pl

Good ˈFri·day RZECZOW. no art

good-ˈheart·ed PRZYMIOT.

good-ˈhu·moured, good-ˈhu·mored Am [ˌgʊdˈhju:məd, Am -mɚd] PRZYMIOT.

good-ˈlook·er RZECZOW. dated

I . good-ˈlook·ing <more good-looking, most good-looking [or better-looking, best-looking]> PRZYMIOT.

II . good-ˈlook·ing RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文