angielsko » niemiecki

haven't [ˈhævənt] contraction of have not

haven't → have

Zobacz też have

II . have <has/have, had, had> [hæv, həv] CZASOW. przech.

11. have (comprise):

to have [or esp Brit, Aus have got] sth
a week has 7 days
eine Wochen hat [o. geh zählt] 7 Tage

22. have fam! (have sex with):

23. have fam (deceive):

Zwroty:

to not have any [of it] fam
to have had it fam (be broken)
to have had it fam (be broken)
dran fam [o. sl geliefert] sein
kommt nicht infrage [o. fam in die Tüte] !
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)

II . have <has/have, had, had> [hæv, həv] CZASOW. przech.

11. have (comprise):

to have [or esp Brit, Aus have got] sth
a week has 7 days
eine Wochen hat [o. geh zählt] 7 Tage

22. have fam! (have sex with):

23. have fam (deceive):

Zwroty:

to not have any [of it] fam
to have had it fam (be broken)
to have had it fam (be broken)
dran fam [o. sl geliefert] sein
kommt nicht infrage [o. fam in die Tüte] !
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)

have away CZASOW. przech. Brit vulg sl (have sex)

have off CZASOW. przech.

1. have off Brit, Aus vulg sl (have sex):

es [mit jdm] treiben fam

2. have off (take off):

to have [or esp Brit, Aus have got] sth off clothes
to have [or esp Brit, Aus have got] sth off hat

3. have off (detach):

have up CZASOW. przech.

2. have up (hang):

ˈhave-not RZECZOW. usu pl

ˈmight-have-beens RZECZOW.

might-have-beens pl fam:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文