angielsko » niemiecki

II . he [hi:, hi] RZECZOW. usu sing

he
Er m fam
is that a he or a she?

III . he [hi:, hi] RZECZOW. modifier

he
he-antelope/-zebra
Antilope-/Zebramännchen nt

he's [hi:z]

he's = he is/he has, be, have

Zobacz też have , be

II . have <has/have, had, had> [hæv, həv] CZASOW. przech.

11. have (comprise):

to have [or esp Brit, Aus have got] sth
a week has 7 days
eine Wochen hat [o. geh zählt] 7 Tage

22. have fam! (have sex with):

23. have fam (deceive):

Zwroty:

to not have any [of it] fam
to have had it fam (be broken)
to have had it fam (be broken)
dran fam [o. sl geliefert] sein
kommt nicht infrage [o. fam in die Tüte] !
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)

be <was/were, been> [bi:, bi] CZASOW. nieprzech. + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

ˈhe-man RZECZOW. fam

s/he [ˈʃi:əʳhi:, Am -ɚhi:] ZAIMEK (in general texts)

s/he

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文