angielsko » niemiecki

is [ɪz, z] CZASOW. posiłk.

is 3rd pers. sing of be

Zobacz też be

be <was/were, been> [bi:, bi] CZASOW. nieprzech. + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

less-is-more [lesɪzˈmɔ:ʳ, Am -mɔ:r] PRZYMIOT. inv

IS-LM model RZECZOW. STATE

Słownictwo specjalistyczne

lane is blocked INFRASTR

Słownictwo specjalistyczne

be <was/were, been> [bi:, bi] CZASOW. nieprzech. + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

be-all [ˈbi:ɔ:l] RZECZOW.

-to-be [təˈbi:] W WYRAZ. ZŁ.

I . ˈwould-be PRZYMIOT. attr, inv

II . ˈwould-be RZECZOW.

bride-to-ˈbe RZECZOW.

moth·er-to-ˈbe <pl mothers-> RZECZOW.

soon-to-be [ˈsu:ntəbi:] PRZYMIOT. attr, inv

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文