angielsko » niemiecki

in·for·ma·tion tech·ˈnol·ogy RZECZOW., IT RZECZOW. no pl

it [ɪt] ZAIMEK

7. it form (generally):

it is said that ...
es heißt, dass ...

11. it fam (trouble):

jdm blüht was fam

12. it (the end):

14. it fam (sex):

it
es
to do it
es treiben euph fam

IT [ˌaɪˈti:] RZECZOW. no pl

IT COMPUT skrót od Information Technology

IT
IT ż
IT

it's [ɪts]

it's = it is/it has, be, have

Zobacz też have , be

II . have <has/have, had, had> [hæv, həv] CZASOW. przech.

11. have (comprise):

to have [or esp Brit, Aus have got] sth
a week has 7 days
eine Wochen hat [o. geh zählt] 7 Tage

22. have fam! (have sex with):

23. have fam (deceive):

Zwroty:

to not have any [of it] fam
to have had it fam (be broken)
to have had it fam (be broken)
dran fam [o. sl geliefert] sein
kommt nicht infrage [o. fam in die Tüte] !
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)

be <was/were, been> [bi:, bi] CZASOW. nieprzech. + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

IˈT area RZECZOW. COMPUT

ˈIt girl RZECZOW. Brit

IT ˈinfra·struc·ture RZECZOW. COMPUT

IˈT lev·el RZECZOW. COMPUT

IˈT proj·ect RZECZOW. COMPUT

IˈT sec·tor RZECZOW. COMM

ˈPost-it® (registered trademark of the 3M Company)

IT area RZECZOW. IT

Słownictwo specjalistyczne

IT level RZECZOW. IT

Słownictwo specjalistyczne

IT project RZECZOW. E-COMM

Słownictwo specjalistyczne

IT sector RZECZOW. MKT-WB

Słownictwo specjalistyczne

do-it-your·self [ˌdu:ɪtjɔ:ˈself, Am -jɚˈ-] RZECZOW. no pl

do-it-yourself → DIY

Zobacz też DIY

know-it-all [Am ˈnoʊɪt̬ɔ:l] RZECZOW. Am

zip it CZASOW.

Hasło od użytkownika
zip it! fam pej!
Halt den Mund! fam pej!

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文