angielsko » niemiecki

II . ˈland·scape PRZYMIOT. attr, inv

1. landscape (relating to landscapes):

Landschafts-

2. landscape TYPO (printing format):

in·dus·trial ˈland·scape RZECZOW.

land·scape ˈarchi·tect RZECZOW.

land·scape ˈarchi·tec·ture RZECZOW. no pl

land·scape ˈgar·den·er RZECZOW.

land·scape ˈgar·den·ing RZECZOW. no pl

glaciated landscape [ˌɡlæsijeɪtɪdˈlænskeɪp]

green landscape RZECZOW.

landscape reserve, preservation area RZECZOW.

ordinary landscape

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文