angielsko » niemiecki

I . last2 [lɑ:st, Am læst] PRZYMIOT. inv

3. last attr (final, remaining):

letzte(r, s)

III . last2 <pl -> [lɑ:st, Am læst] RZECZOW.

6. last BOXING:

Last ˈJudg(e)·ment RZECZOW. REL

ˈlast-ditch PRZYMIOT. attr

ˈlast-gasp PRZYMIOT. attr fam

last ˈpost RZECZOW. Brit

Last ˈSup·per RZECZOW. REL

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文