angielsko » niemiecki

loved ones [ˈlʌvdwʌnz] RZECZOW. pl

I . one [wʌn] PRZYMIOT. inv

III . one [wʌn] ZAIMEK

1. one (single item):

one
eine(r, s)

2. one (single person):

one
eine(r)
to be [a] one for sth fam
to be [a] one for sth fam
sich dat viel aus etw dat machen
to not be [a] one fam for sth [or to not be much of a one ] fam
to not be [a] one fam for sth [or to not be much of a one ] fam
to [not] be [a] one for doing sth fam
one and all liter
like one + pp
wie ein(e) ...
der-/die[jenige]

9. one Brit, Aus dated fam (sb who is lacking respect, is rude, or amusing):

you are a one!
she's a one!

Zwroty:

to be as one on sth form
to be at one with sb form

one-on-ˈone PRZYMIOT. inv Am

1. one-on-one SPORTS:

For·mu·la ˈOne RZECZOW.

II . ˈnum·ber-one RZECZOW. esp Am fig (one's self)

one-di·ˈmen·sion·al PRZYMIOT.

1. one-dimensional inv (having one dimension):

2. one-dimensional (superficial):

ˈone-horse PRZYMIOT. attr, inv

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文