angielsko » niemiecki

OR1 [ˌəʊˈɑ:, Am ˌoʊˈɑ:r] RZECZOW. no pl

OR ECON skrót od operational research

OR
OR

Zobacz też operational research

operational research

Słownictwo specjalistyczne

OR2 [Am ˌoʊˈɑ:r] RZECZOW. Am

OR skrót od operating room

OR
OR

Zobacz też operating room

ˈop·er·at·ing room RZECZOW. MED

op·era·tion·al re·ˈsearch RZECZOW., OR RZECZOW. no pl esp Am, Aus

either-ˈor PRZYMIOT.

do-or-die [ˌdu:ɔ:ˈdaɪ, Am -ɔ:rˈ-] PRZYMIOT. attr

life-or-death [ˌlaɪfɔ:ˈdeθ, Am ɔ:rˈ] PRZYMIOT. inv

now-or-ˈnev·er PRZYMIOT. attr, inv

sale or re·ˈturn RZECZOW. Brit

Tom, Dick and ˈHarry, Tom, Dick or ˈHarry RZECZOW. no pl

or statement RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文