angielsko » niemiecki

I . ser·vice [ˈsɜ:vɪs, Am ˈsɜ:r-] RZECZOW.

7. service Brit (roadside facilities):

12. service (set of crockery):

Service nt

ac·tive ˈser·vice RZECZOW. no pl Brit MILIT

ˈan·swer·ing ser·vice RZECZOW.

ˈbank·ing ser·vice RZECZOW.

ˈbur·ial ser·vice RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文