angielsko » niemiecki

I . so [səʊ, Am soʊ] PRZYSŁ. inv

7. so Am fam (contradicting):

so
haha, you don't have a bike — I do so

III . so [səʊ, Am soʊ] PRZYMIOT. sl

I . so-so [ˈsəʊsəʊ, Am ˈsoʊsoʊ] fam PRZYMIOT. inv

II . so-so [ˈsəʊsəʊ, Am ˈsoʊsoʊ] fam PRZYSŁ. inv

so-and-so [ˈsəʊən(d)səʊ, Am ˈsoʊən(d)soʊ] RZECZOW. fam

2. so-and-so pej fam (disliked person):

Miststück nt derb

so-called [ˌsəʊˈkɔ:ld, Am ˌsoʊˈkɑ:ld] PRZYMIOT. attr, inv

oh-so-ˈyes·ter·day PRZYMIOT. inv fam

sulphur trioxide gas (SO₃) RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文