angielsko » niemiecki

stay·ing power [ˈsteɪɪŋ-] RZECZOW. no pl

2. staying power (mental stamina):

Mut m

II . stay1 [steɪ] CZASOW. nieprzech.

ex·tend·ed-ˈstay PRZYMIOT. attr, inv

ˈshort-stay PRZYMIOT. inv

stay in CZASOW. nieprzech.

stay on CZASOW. nieprzech.

1. stay on (remain longer):

2. stay on (remain in place):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文