angielsko » niemiecki

I . stock2 [stɒk, Am stɑ:k] RZECZOW.

4. stock no pl (money invested in government):

5. stock no pl (capital from shares):

6. stock no pl (livestock):

9. stock no pl (undealt cards):

Stoß m

II . stock2 [stɒk, Am stɑ:k] PRZYMIOT. attr, inv

1. stock (in inventory):

Lager-
Vorrats-

cash ˈstock RZECZOW. no pl

ˈclos·ing stock RZECZOW. ECON

com·mon ˈstock RZECZOW. no pl FIN

con·soli·dat·ed ˈstock RZECZOW.

consolidated stock ECON, FIN → consols

Zobacz też consols

con·sols [kənˈsɒlz] RZECZOW.

consols pl Brit ECON, FIN:

de·ˈben·ture stock RZECZOW. FIN

2. debenture stock Am:

ˈgrowth stock RZECZOW. ECON

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文