angielsko » niemiecki

holier-than-thou [ˌhəʊliəðənˈðaʊ, Am ˌhoʊliɚ-] PRZYMIOT. pej

lar·ger-than-ˈlife PRZYMIOT. attr, lar·ger than ˈlife PRZYMIOT. pred, inv

light·er-than-ˈair PRZYMIOT. attr AVIAT

higher than average

Słownictwo specjalistyczne

less than proportional

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文