angielsko » niemiecki

I . that [ðæt,ðət] PRZYMIOT. dem

2. that (person, thing farther away):

der/die/das [... dort [o. da] ]
jene(r, s) geh

II . that [ðæt,ðət] ZAIMEK

6. that dem esp Brit fam (strong confirmation):

are you relieved? — [oh yes, ]I am that

III . that [ðæt,ðət] SPÓJNIK

5. that after -ing words:

given that ...
supposing [that] ...

7. that form liter dated (expressing a wish):

... that is ... (that is to say)
... sprich ...

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文