angielsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „to“ w angielsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » angielski)

I . to [tu:, tu, tə] PRZYIMEK

17. to Brit (in clock times):

to
vor
to
bis südd

26. to MATH (defining exponent):

to

II . to [tu:, tu, tə]

ac·cord·ing to [əˈkɔ:dɪŋ, Am -ˈkɔ:rd-] PRZYIMEK

1. according to (as told by):

nach a. nach n +dat
zufolge nach n +dat
laut form +gen

3. according to (as instructed by):

nach a. nach n +dat
laut form +gen

answer to CZASOW. nieprzech.

1. answer to (take orders):

2. answer to (to fit):

3. answer to form hum:

auf den Namen ... hören geh

attend to CZASOW. nieprzech.

1. attend to (take care of):

come to CZASOW. nieprzech.

1. come to (regain consciousness):

2. come to NAUT:

II . get to CZASOW. przech. fam

I . how-to [ˈhaʊtu:] RZECZOW.

II . how-to [ˈhaʊtu:] PRZYMIOT. attr, inv

I . ˈlean-to RZECZOW.

1. lean-to (building extension):

Anbau m

2. lean-to Am, Aus (camping shelter):

II . ˈlean-to RZECZOW. modifier

lean-to (garage, shed, shelter):

Anbau-

lie to CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文