Tłumaczenia dla hasła „May“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

may <3rd pers sing may, might> [meɪ] CZASOW. posiłk.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文