angielsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „When“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

I . when [wen] PRZYSŁ.

II . when [wen] SPÓJNIK

3. when (every time that):

4. when (considering that):

III . when [wen] RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文