angielsko » polski

I . about [əˈbaʊt] PRZYIMEK

1. about (on subject of):

o
a co ze mną?

3. about (characteristic of):

4. about (with):

I have no money about me Brit form

I . kick about CZASOW. nieprzech. inf to be kicking about [or around]

1. kick about about (lie about):

2. kick about about (travel):

II . kick about CZASOW. przech.

1. kick about about inf (talk about):

2. kick about about (treat badly):

about-face RZECZOW. AM

about-face → about-turn

Zobacz też about-turn

about-turn RZECZOW. fig

about-turn RZECZOW. fig

bugger about, bugger around CZASOW. nieprzech. Brit inf

cast about, cast around CZASOW. nieprzech.

clown about, clown around CZASOW. nieprzech.

doss about, doss around CZASOW. nieprzech. Brit inf

fall about CZASOW. nieprzech. Brit inf

feel about, feel around CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文