angielsko » polski

I . ahead [əˈhed] PRZYSŁ.

3. ahead (in competition):

4. ahead (in the future):

II . ahead [əˈhed] PRZYIMEK

1. ahead (in front of, before):

2. ahead (in the future):

3. ahead (more advanced than):

buy ahead CZASOW. nieprzech. EKON

buy-ahead RZECZOW. EKON

forge ahead CZASOW. nieprzech.

1. forge ahead (make progress):

2. forge ahead (move forward):

go ahead CZASOW. nieprzech.

1. go ahead (begin):

2. go ahead (go before):

3. go ahead (take place):

I . go-ahead RZECZOW. no pl

II . go-ahead PRZYMIOT. Brit

press ahead CZASOW. przech., nieprzech.

press ahead PHRVB press on

Zobacz też press on

I . press on CZASOW. nieprzech.

shoot ahead CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文