angielsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „an“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

an [æn, ən] RODZAJ. NIEOKRE´S before vowel

an → a

Zobacz też a , A

A, a [eɪ] <-'s [or -s]> RZECZOW.

1. A (letter):

A
A nt
A
a nt
from A to Z
od A do Z

2. A (place):

from A to B

3. A MUZ:

A
A nt

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文