angielsko » polski

application [ˌæplɪˈkeɪʃən] RZECZOW.

1. application (request):

podanie nt o coś

6. application no pl (perseverance):

7. application no pl (relevance):

application program RZECZOW. INFOR

application right RZECZOW. no pl EKON

job application RZECZOW.

loan application RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文