angielsko » polski

away [əˈweɪ] PRZYSŁ.

3. away (at a distance):

4. away (in another direction):

5. away match:

6. away (in future):

9. away (all the time):

away from PRZYIMEK

2. away from (in another direction):

away game, away match RZECZOW.

back away CZASOW. nieprzech.

1. back away (retreat):

beaver away CZASOW. przech.

blow away CZASOW. przech. inf

1. blow away (kill):

2. blow away (defeat):

3. blow away (surprise):

break away CZASOW. nieprzech.

1. break away (leave):

2. break away (move away):

brush away CZASOW. przech.

1. brush away tears:

2. brush away fly:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文