angielsko » polski

Organization of Petroleum Exporting Countries RZECZOW.

I . country [ˈkʌntri] RZECZOW.

1. country POL:

kraj m
country of origin EKON, PRAWO

2. country (people):

obywatele mpl

3. country no pl (countryside):

wieś ż

4. country no pl (land):

teren m

II . country [ˈkʌntri] PRZYMIOT.

accession country RZECZOW. UE

applicant country RZECZOW. UE

country bumpkin RZECZOW.

country bumpkin → bumpkin

Zobacz też bumpkin

bumpkin [ˈbʌmpkɪn] RZECZOW. pej inf

wieśniak(-aczka) m (ż)

country dance RZECZOW. Brit

country-folk RZECZOW. + pl vb

country house RZECZOW.

country music RZECZOW.

country music → country and western

Zobacz też country and western

country and western RZECZOW. no pl

I . cross-country PRZYMIOT.

II . cross-country RZECZOW.

developing country RZECZOW.

donor country RZECZOW. POL

host country RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文