angielsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „criticism“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

criticism [ˈkrɪtɪsɪzəm, Am -t̬-] RZECZOW.

1. criticism (fault-finding):

krytyka ż

2. criticism (remark):

zarzut m

3. criticism (analysis):

self-criticism RZECZOW. no pl

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文