angielsko » polski

dashing [ˈdæʃɪŋ] PRZYMIOT.

1. dashing (energetic):

2. dashing (fashionable):

I . dash [dæʃ] CZASOW. nieprzech.

2. dash (break):

II . dash [dæʃ] CZASOW. przech.

1. dash (break):

2. dash (throw):

3. dash (bury):

III . dash <-es> [dæʃ] RZECZOW.

1. dash (run):

2. dash AM (race):

sprint m

3. dash (amount):

4. dash PUBL:

5. dash (in Morse Code):

kreska ż

6. dash (verve):

werwa ż

I . dash off CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文