angielsko » polski

does [dʌz, dəz] CZASOW.

does 3rd pers sing of do

Zobacz też do with , do up , do over , do out of , do away with , do

do up CZASOW. przech.

2. do up (redecorate):

do up

3. do up (repair):

do up

4. do up (make attractive):

stroić [perf wy-] się

do over CZASOW. przech.

1. do over AM inf (do again):

2. do over Brit inf (beat up):

tłuc [perf s-]

3. do over Brit inf (rob):

do away with CZASOW. przech.

I . do <does, did, done> [du:] CZASOW. posiłk.

1. do (in questions):

4. do (in imperatives):

6. do (in question tags):

7. do (for persuasion):

II . do <does, did, done> [du:] CZASOW. przech.

2. do inf drugs, medicine:

do

4. do (provide):

do

6. do (solve):

do

7. do (clean):

do
myć [perf u-]
czyścić [perf wy-]

10. do (cover distance):

do

11. do (play):

do
grać [perf za-]

12. do inf (mimic):

do

13. do inf (cheat):

do

14. do inf (in prison):

do

IV . do [du:] RZECZOW. esp Brit inf

do
impreza ż

DOE [ˌdi:əʊˈi:, Am ˌdi:oʊˈi:] RZECZOW. Brit

DOE short for Department of the Environment

DOE

doe [dəʊ, Am doʊ] RZECZOW.

1. doe (deer):

doe
łania ż

2. doe (rabbit):

doe

3. doe (hare):

doe

I . do <does, did, done> [du:] CZASOW. posiłk.

1. do (in questions):

4. do (in imperatives):

6. do (in question tags):

7. do (for persuasion):

II . do <does, did, done> [du:] CZASOW. przech.

2. do inf drugs, medicine:

do

4. do (provide):

do

6. do (solve):

do

7. do (clean):

do
myć [perf u-]
czyścić [perf wy-]

10. do (cover distance):

do

11. do (play):

do
grać [perf za-]

12. do inf (mimic):

do

13. do inf (cheat):

do

14. do inf (in prison):

do

IV . do [du:] RZECZOW. esp Brit inf

do
impreza ż

how-do-you-do RZECZOW. inf

do down CZASOW. przech. inf

do in CZASOW. przech.

1. do in (kill):

do in

2. do in (make tired):

do in

do out CZASOW. przech.

1. do out Brit inf (clean):

2. do out (paint):

malować [perf po-]

3. do out (adorn):

4. do out (furnish):

do over CZASOW. przech.

1. do over AM inf (do again):

2. do over Brit inf (beat up):

tłuc [perf s-]

3. do over Brit inf (rob):

do up CZASOW. przech.

2. do up (redecorate):

do up

3. do up (repair):

do up

4. do up (make attractive):

stroić [perf wy-] się

do-gooder RZECZOW. inf

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文