Tłumaczenia dla hasła „fall“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

I . fall <fell, fallen> [fɔ:l, Am fɑ:l] CZASOW. nieprzech.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文