angielsko » polski

II . far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYMIOT.

2. far (further away):

3. far (extreme):

far

Far East RZECZOW.

far-flung PRZYMIOT. liter

1. far-flung (spread over):

2. far-flung (remote):

far-off PRZYMIOT.

far-sighted PRZYMIOT.

far-gone PRZYMIOT.

Hasło od użytkownika
far-gone (very tired) präd inf
wykończony präd
far-gone (very drunk) präd inf
wymęczony präd

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文