angielsko » polski

I . forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] PRZYSŁ.

2. forward form (onwards in time):

II . forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] PRZYMIOT.

1. forward (towards the front):

w przód

3. forward (relating to the future):

4. forward form (too confident):

III . forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] RZECZOW. (in football)

IV . forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] CZASOW. przech.

1. forward (send):

2. forward form (help):

bring forward CZASOW. przech.

1. bring forward (reschedule):

3. bring forward (carry over):

carry forward CZASOW. przech. EKON

I . fast-forward CZASOW. przech., nieprzech.

II . fast-forward RZECZOW. no pl

forward contract RZECZOW. EKON

forward-looking PRZYMIOT.

forward price RZECZOW. EKON

look forward CZASOW. nieprzech.

1. look forward (expect):

2. look forward (letter formula):

I . push forward CZASOW. przech.

1. push forward (force):

forsować [perf prze-]

II . push forward CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文