angielsko » polski

II . give1 <gave, given> [gɪv] CZASOW. nieprzech.

1. give (offer to change):

Zwroty:

give2 [gɪv] RZECZOW. no pl

give away CZASOW. przech.

1. give away (give):

2. give away (attach):

3. give away (hand out):

4. give away (reveal):

5. give away (lose goal):

give back CZASOW. przech.

1. give back (return):

2. give back (have again):

II . give in CZASOW. przech. Brit

give off CZASOW. przech.

give off smell, heat:

I . give out CZASOW. przech.

1. give out (distribute):

3. give out Brit (announce):

II . give out CZASOW. nieprzech.

1. give out (run out):

2. give out inf (become tired):

3. give out AM (end):

give over CZASOW. nieprzech. Brit inf

3. give over (spend time):

II . give up CZASOW. nieprzech.

1. give up (quit):

2. give up (cease trying to do sth):

I . give-away RZECZOW.

1. give-away no pl inf (trace):

2. give-away (gift):

II . give-away PRZYMIOT.

give-away price:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文