Tłumaczenia dla hasła „go“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

I . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] CZASOW. nieprzech.

7. go (become):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文