Tłumaczenia dla hasła „know“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

I . know <knew, known> [nəʊ, Am noʊ] CZASOW. przech.

II . know <knew, known> [nəʊ, Am noʊ] CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文