angielsko » polski

traffic light(s) RZECZOW. MOT

ancient lights RZECZOW. Brit PRAWO

fairy lights RZECZOW.

fairy lights pl → fairy lamps

Zobacz też fairy lamps

fairy lamps RZECZOW. pl

hazard lights RZECZOW. pl MOT

leaded lights RZECZOW. pl

parking lights RZECZOW.

parking lights pl AM:

I . light1 [laɪt] PRZYMIOT.

2. light fig (little):

3. light colour, room:

4. light sentence:

II . light2 [laɪt] PRZYMIOT.

III . light2 <lit, lit [or -ed, -ed]> [laɪt] CZASOW. przech.

1. light room:

2. light cigarette, pipe:

IV . light2 <lit, lit [or -ed, -ed]> [laɪt] CZASOW. nieprzech.

1. light lamp:

2. light (turn on):

3. light fig (become animated):

light (up)on CZASOW. przech. liter

1. light up(on) (fly):

2. light up(on) (find):

brake light RZECZOW.

control light RZECZOW. ELEK

fog lamp, fog light AM RZECZOW. pl

front light RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文