Tłumaczenia dla hasła „love“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

1. love no pl (strong affection):

2. love (greatly like):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文