angielsko » polski

I . other [ˈʌðəʳ, Am -ɚ] PRZYMIOT.

II . other [ˈʌðəʳ, Am -ɚ] ZAIMEK

2. other (different or additional):

3. other (remaining):

4. other no pl (second):

5. other (being vague):

III . other [ˈʌðəʳ, Am -ɚ] PRZYSŁ.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文