angielsko » polski

possess [pəˈzes] CZASOW. przech.

1. possess (own):

possessed [pəˈzest] PRZYMIOT.

2. possessed (by an evil spirit):

possessor [pəˈzesəʳ, Am -ɚ] RZECZOW. form

supposed [səˈpəʊzd, Am -ˈpoʊ-] PRZYMIOT.

1. supposed (regarded as sth):

2. supposed (be expected):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文