Tłumaczenia dla hasła „quiet“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

III . quiet [kwaɪət] CZASOW. przech., nieprzech. esp AM

quiet → quieten

Zobacz też quieten

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文