Tłumaczenia dla hasła „reader“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

4. read (deduct):

4. read (deduct):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文