angielsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „remember“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

I . remember [rɪˈmembəʳ, Am -ɚ] CZASOW. przech.

2. remember (keep in mind):

3. remember (commemorate):

5. remember (pass greetings):

II . remember [rɪˈmembəʳ, Am -ɚ] CZASOW. nieprzech.

1. remember (recall):

2. remember (keep in mind):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文