angielsko » polski

I . result [rɪˈzʌlt] RZECZOW.

2. result of competition, calculation:

wynik m

3. result:

[dobre] wyniki mpl

4. result Brit inf (win):

wygrana ż

end result RZECZOW.

interim result RZECZOW.

market result RZECZOW.

record result RZECZOW.

half-year result RZECZOW. EKON

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文