angielsko » polski

savings [ˈseɪvɪŋz] RZECZOW. pl

saving [ˈseɪvɪŋ] RZECZOW.

budget savings RZECZOW. pl EKON

savings association RZECZOW. + sing/pl vb Am

savings bank RZECZOW.

savings institution RZECZOW. + sing/pl vb

savings plan RZECZOW. EKON

bank savings bonds RZECZOW. pl EKON

cooperative savings association RZECZOW. EKON

Individual Savings Account RZECZOW. Brit EKON

municipal savings bank RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文