angielsko » polski

III . say [seɪ] RZECZOW. no pl

1. say (express opinion):

2. say (the right to decide):

IV . say [seɪ] WYKRZYK.

say-so RZECZOW. no pl inf

1. say-so (permission):

zgoda ż

2. say-so (unproved assertion):

słowo nt

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文