angielsko » polski

I . shine [ʃaɪn] RZECZOW. no pl

II . shine <shone, shone [or -ed, -ed]> [ʃaɪn] CZASOW. nieprzech.

1. shine sun, lamp:

świecić [perf za-]

2. shine gold, eyes:

lśnić [perf za-]

3. shine fig (show skill, talent):

4. shine fig with emotion:

III . shine <shone, shone [or -ed, -ed]> [ʃaɪn] CZASOW. przech.

2. shine (polish):

shine out CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文