angielsko » polski

shopping [ˈʃɒpɪŋ, Am ˈʃɑ:p-] RZECZOW. no pl

online shopping RZECZOW. no pl EKON, INFOR

shopping arcade RZECZOW.

shopping bag RZECZOW. AM

shopping cart RZECZOW.

shopping centre, shopping center AM RZECZOW.

shopping list RZECZOW.

shopping mall RZECZOW. AM

shopping street RZECZOW.

shopping trolley RZECZOW.

shopping trolley → shopping cart

Zobacz też shopping cart

shopping cart RZECZOW.

window-shopping RZECZOW. no pl

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文