angielsko » polski

simple [ˈsɪmpl̩] PRZYMIOT.

1. simple (not hard, difficult):

2. simple (honest):

3. simple (not exceptional):

4. simple (foolish):

simple-hearted PRZYMIOT.

simple interest RZECZOW. EKON

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文